Privacy Policy

In deze privacyverklaring geeft tripceremonie.nl inzicht in de manier waarop het gegevens verzamelt, bewaart en beveiligt. Daarnaast wordt er duidelijkheid gegeven over de bewaartermijnen en de verwerking van gegevens. tripceremonie.nl houdt zich strikt aan de wettelijke eisen en creëert daarmee een veilige omgeving voor iedere bezoeker van onze website. Wij garanderen gegevensbescherming voor iedere klant van tripceremonie.nl.

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Artikel 1: Verzamelen van persoonlijke informatie

tripceremonie.nl verzamelt geen persoonlijke gegevens.

Artikel 2: Cookies

Cookies zorgen ervoor dat uw computer geïnformeerd wordt over eerdere bezoeken aan tripceremonie.nl. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Op deze manier kunnen wij zien of u onze website eerder hebt gebruikt. De website werkt bovendien sneller en het gebruiksgemak is groter. Daarnaast ontvangt tripceremonie.nl automatisch het IP-adres van iedere bezoeker. Hierdoor kunnen wij onze online omgeving beschermen en tevens uw internetervaring optimaliseren.

tripceremonie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. De functionele cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Artikel 6: Derden
6.1 Google Analytics

Tripceremonie.nl maakt gebruik van Google Analytics om de statistieken van onze website te verzamelen. Hierdoor krijgen wij een duidelijk beeld van onder andere het aantal bezoekers op de website, het aantal paginaweergaves en de gemiddelde tijd die een bezoeker op de pagina doorbrengt. Tripceremonie.nl heeft – onder DHS Services – met Google Analytics een verwerkersovereenkomst gesloten over de verwerking van gegevens. Daarnaast heeft Google haar eigen privacybeleid en doet het bedrijf er alles aan om de gegevens op zijn computersystemen goed te beveiligen en te beschermen.

Artikel 7: Beveiliging

Tripceremonie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Artikel 8: Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw klantgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw klantgegevens door tripceremonie.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de klantgegevens die wij van u tot onze beschikking hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw klantgegevens sturen naar info@smartenzo.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. tripceremonie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Artikel 9: Wijzigingen privacybeleid

tripceremonie.nl behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zijn onmiddellijk na plaatsing zichtbaar op de website. 

Artikel 10: Contactgegevens

Bij vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Smart&Zo
De Trompet 1715
1967 DB Heemskerk
+31 85 877 02 08
info@smartenzo.com